Vyhledávání


Kontakt

Markéta Dvořáková
www.marketadvorakova.cz
FB: Marketa Kurzy Zpevu

608 960 189

E-mail: kurzyzpevu@seznam.cz

Charakteristika kurzů

KURZY jsou pořádány pro přibližně 7 – 12 účastníků. Víkendový kurz a Kratší večerní kurz má celkem 14 vyučovacích hodin (tj. 45 min.). Delší večerní kurz má celkem 20 vyučovacích hodin rozdělených do několika dní (podle druhu kurzu).

Účastníkům kurzu je doporučeno vzít si pohodlné oblečení, aby se cítili uvolněně. Vhodná je i podložka (např. karimatka či deka) na zem. Důležité je dodržovat pitný režim, proto pití s sebou.

Při výcviku se nebudeme omezovat pouze na samotnou hlasovou stránku, ale čeká nás práce s celým tělem, s primárními emocionálně či technicky zacílenými pohybovými (a ve spojení s hlasem až hereckými) projevy.  Komplexnost v zacílení pohybové i hlasové roviny nás bude vést k uvědomění si potřeby propojení těchto dvou poloh vyjadřování; naučíme se tohoto propojení emocionálně i technicky využívat k vytvoření shody, která je základem pro vytvoření tělesné i duševní harmonie.  V rámci samotných hlasových dovedností pak kladu důraz jak na dechový a rezonanční základ každého hlasového (tedy nejen pěveckého, ale i mluveného, frustračně uvolňujícího apod.) projevu, tak na jednotlivé základní principy „vokalizace“, tj. především na deklamaci, na postupné vědomé upevňování intonace, na ovládnutí hlasem velkého prostoru atd. Kurzy jsou tak vhodné i pro učitele, pro lidi trpící vadou řeči, chronickou únavou hlasivek apod.

Výhodou hlasového výcviku je, že nikdo NEMUSÍ PŘEDEM UMĚT ZPÍVAT! Práce s hlasem a s hlasovou technikou není ve své podstatě závislá na hudebním sluchu ani na přímých pěveckých dispozicích. Výcvik je vedena tak, aby se každý naučil používat svůj hlas ke každodennímu upotřebení s maximálním využitím svých tělesných dispozic. Velký důraz je kladen i na to, aby se každý účastník kurzu naučil ovládat svůj dech; díky tomu pak bude odolnější vůči stresu, naučí se pomocí dechové „autoterapie“ překonávat psychické,(ale i některé tělesné) bloky, získá předpoklady pro vzájemné zharmonizování své tělesné a duševní stránky, posílí nebo pomůže najít jistotu a zakotvení své osobnosti apod.

 

 VÍKENDOVÝ KURZ:

Koná se v sobotu a v neděli, každý den po 7 hodinách, dohromady tedy 14 vyučovacích hodin. Dopoledne od 10. do 12.30. a odpoledne od 13.30. do 16.30. Počítá se s přestávkou na oběd. Pití sebou! Cena kurzu je 2100 Kč, tedy 150 Kč na jednu vyučovací hodinu. Minimální počet účastníků je 7.

VEČERNÍ KURZ KRATŠÍ – 7 lekcí, 14 hodin

1x týdně večer se setkáváme po dvou hodinách. Začátky bývají v rozmezí 17.30 – 18.30 hod. jeden den v týdnu (záleží na domluvě). Pití sebou! Minimální počet lidí v kurzu je 7 a cena kurzu pro jednoho účastníka je 2100 Kč, tedy 150 Kč na hodinu.

VEČERNÍ KURZ DELŠÍ – 10 lekcí, 20 hodin

1x týdně večer se setkáváme po dvou hodinách. Začátky bývají v rozmezí 17.30 – 18.30 hod. jeden den v týdnu (dle domluvy). Pití sebou! Minimální počet lidí v kurzu je 7 a cena pro jednoho účastníka jsou 3000 Kč, tedy 150 Kč na hodinu.

 

Zájemci se mohou přihlásit pomocí vložené přihlášky na těchto stránkách, e-mailem (kurzyzpevu@seznam.cz) nebo telefonicky na čísle 608960189. Pro zjednodušení domluvy uveďte, jaká z nabízených časových možností by Vám nejvíce vyhovovala (v případě večerních kurzů který den). Napište své jméno a kontakt na Vás. Zařadíme Vás pak do skupiny se stejnými časovými možnostmi. Kurzy se konají většinou v Praze, vždy s dostupností MDH.

Cena celého kurzu se platí vždy před první vyučovací hodinou. Na platbu obdržíte doklad o zaplacení. Pokud by se některá z hodin nemohla naším zaviněním konat, bude dle vašich možností nahrazena nebo Vám bude okamžitě vrácena poměrná částka (počítáno 150 Kč za jednu vyučovací hodinu).

V rámci některých již probíhajících kurzů je možné se s lektorkou domluvit na bezplatné půlhodinové až hodinové pasivní informativní účasti výuky.

Kurzy lze také objednat (firmou, sdruženími, školami, určitou uzavřenou skupinou aj.), a to i s jednodenním (!) programem. Mimo Prahu však vhodný prostor musí zajistit objednavatel.